2022-06-12

Inget torrt krut kvar

Jag har inget torrt krut kvar i det kortsiktiga perspektivet att köpa mer aktier. Detta är lite sorgset med tanke på att börsen vecka efter vecka fortsätter rakt ner i källaren. Suget att köpa fler aktier är stort. Te.x. handlas nu Hufvudstaden till 122,5 kronor, en bra ingångsnivå enligt mig för swingtrading (obs inget köpråd).

Med detta sagt är jag trygg med aktieportföljen långsiktigt. Anledningen till varför få eller inga aktieköp sker i det korta perspektivet är att buffertsparandet ökat.

Bufferten skall användas till semesterresor och extra amortering av bolånet till hösten. Detta är ingen prioritering jag hade velat ändra. Livet är nu och jag vill unna mig en trevlig resa nu i sommar. Resan blev lite dyrare än tänkt men det är jag värd. Samtidigt kan det vara bra med en reality check för mig och alla andra ekonomibloggare där ute. Man måste faktiskt inte maxa sparkvoten och insättningar till sitt ISK varje månad.

I tider när insättningar är skral känns det bra att portföljen växer av sig själv med hjälp av utdelningar. Denna månad kommer te.x. SBB och Castellum dela ut några blyga kronor till portföljen. Det känns också bra att värdet på bufferten stiger med hjälp av ränteintäkter när andra tillgångsslag som aktier sjunker.

Trevlig söndag och kul att ni läser min blogg :)

2022-06-04

Sparat 8 700 kronor!

Denna månaden sparade jag 8 700 kronor.  Av dessa överfördes 4 810 kronor till mitt ISK och resten till bufferten. Alla pengar jag inte behöver löpande med 6 000 - 7 000 kronors marginal är antingen på mitt ISK eller på ett sparkonto med ränta.

Att maximera min ekonomi är ett måste för att kunna leva och uppnå de mål jag har nu och i framtiden. Jag förstår att denna strategin inte är mainstream och inte passar alla. Men om man vill få ekonomiska utveckling snabbt ger detta bra resultat.

Inköpen i juni bestod av värdepapperna nedan :

Investor B  - Köpte 4st aktier.

Holmen B - Köpte 1st aktie.

Latour  - Köpte 4 st aktier.

Bure Equity - Köpte 2st aktier. Senaste gången jag köpte Bure var 2019-12-30 till en kurs på 213,5 kronor. Nu när värderingen sjunkit från ATH på 461 kronor fyllde jag på.

Lundbergföretagen B - Köpte 2st aktier. 

Swedbank Robur Access Asien A  - 250 kronor.

Swedbank Robur Access Europa A  - 250 kronor.

PLUS Allabolag Sverige Index - 300 kronor.

Swedbank Robur Access Global A - 405 kronor.

2022-05-29

Hur många aktier skall man äga?

Avanza bloggade nyligen om risker relaterad till antal innehav i aktieportföljen . Läs artikeln här. Sammanfattningsvis berörde artikeln: 

  • Bolagsrisk - den risk som är förknippad med ett enskilt bolag. Exempel på bolagsrisker är att nyckelpersoner blir sjuka eller lämnar företaget, efterfrågan på företagets produkt sjunker m.m.
  • Marknadsrisk - risker som berör hela marknaden och inte går att skydda sig emot. Exempel på marknadsrisker är krig, handelstullar, ränteförändringar m.m.
  • Aktieportföljer som överstiger 10 miljoner har i genomsnitt 29,3 aktier i portföljen.
  • Avanzianer med minst 12 aktier har historiskt haft den bästa avkastningen, även riskjusterat.


Min aktieportföljen som redovisas nedan består av 11 st aktier och 5 fonder. Många av aktierna har korsägande te.x. Lundbergföretagen, Industrivärden och Holmen. Detta höjer risken i min portfölj.

För att uppnå samma riskspridning som portföljer med stort kapital behövs fler innehav. Därför vänder jag mig till er, mina läsare. Tips på bra aktier mottages gladeligen, förslagen får gärna följa mina investeringsregler.

Aktieportföljen:


Investor B 9,63%

2022-05-22

Buffert is the shit.

Sedan några veckor tillbaka har jag börjat buffert spara istället för att investera på börsen. Nu i efterhand kan jag konstatera att detta varit ett klokt beslut. Läs mer om hur jag tänker kring mitt buffertsparande här.

Börsen har vecka efter vecka fortsatt sin resa söder ut. Genom att inte månadsspara och köpa mer aktier har dessa pengarna duckat några veckors nedgång. Att jag istället buffertsparat med räntan känns alltså bra. Den negativa börsutvecklingen är självklart inget jag på förhand kunnat förutspå. 

Framåt är planen att fördela månadssparandet på cirka 60% buffert och 40% börsen. Självklart äts bufferten upp av inflationen på sikt. Men aktier är inte heller inflationsskyddade kortsiktigt utan detta sker bara vid längre tidsperspektiv.

När björnmarknaden vänder igen vet såklart ingen. Men fram tills dess köper jag gärna aktier till rea pris! Därför kommer jag börja med att köpa aktier denna månaden igen eller kort därpå.

Trevlig söndag!

2022-05-10

Köpt Investment AB Spiltan

Idag gav Investor och Bure Equity utdelningen. Med dessa blyga slantar köpte jag 2st aktier i Investment AB Spiltan. 

Intresset för Spiltan har funnits länge. Och när dem nyligen bytte lista passade jag nu på att köpa en bevakningspost.

Nedan följer en kort analys av Investment AB spiltan utifrån mina investeringsregler:

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår. 

Bolaget är ett investmentbolag.

Största exponeringen är mot spelutvecklaren Paradox Interactive på 44,69%. Bolaget ger även exponering mot Spiltan fonder, Klarabo, Byggmästare A J Ahlström H, Train Alliance Sweden m.m. Gillar man inte Paradox är Investment AB Spiltan inte ett alternativ pga den stora exponeringen. Den stora exponeringen mot Paradox skulle kunna ses som en risk.

2.Bolaget skall ha starka en ägare vars innehav är minst 10% av alla aktier. 

VD Per H Börjesson ägde 16,1 % av rösterna och kapitalet 2021-12-31. Troligtvis har ägandet utökats sedan dess.

3.Bolaget skall uppvisa ett bra track record. 

Spiltan grundades 1985 som en aktieklubb med cirka 40 medlemmar. På den vägen är det. 

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar. 

Vallgravar skulle te.x. kunna vara varumärket Spiltan fonder, spelen Paradox äger eller den fasta egendom fastighetsbolagen förvaltar.  

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch. 

Spiltan är inte verksam i någon oetisk eller skadlig bransch. 

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender. 

  • Andelen av befolkningen som spelar spel kommer öka då datorspelande barn växer upp till datorspelande vuxna.
  • Ökad andel aktiva fondsparare gynnar Spiltan fonder. Te.x. äger 605 311 st fonden Spiltan Aktiefond Invesmentbolag bara hos Avanza.
  • Ökad tågtransport gynnar Train Alliance.

2022-05-06

-54,53 % avkasting i SBB

Då majoriteten av aktiebloggarna inte skryter om sina back affärer föregår jag med gott exempel.

Ägandet i SBB har genererat  -54,53 % i avkastning (ex utdelning). Vid normalt marknadsläge hade citatet ''let your profits run and cut your losses short'' kanske varit en god idé. Men då marknaden som helhet sjunker är det kanske snarare köpläge. 

Något jag ångrar angående SBB är att jag frångått mina investeringsregler. SBB saknar ett gediget track reckord att luta sig mot vid nedgång. SBB grundades 2016 vilket inte räcker för att skapa en uppfattning kring bolagets historia och framtid. Om jag följt mina investeringsregler slaviskt hade detta lugnat själen. Ett styrkebesked är dock att nyckelpersoner köper stora poster vid nuvarande nivå.

SBB är tacksamt nog ett av dem minsta innehaven.

2022-05-01

Oligarki

År 2020 lyssnade jag på avsnittet ''Oligarki - Kan politik köpas för pengar?'' utgivet av P3 Dystopia. Ett ämne som blivit mer aktuellt än någonsin. Avsnittet beskriver begreppet oligarki i relation till demokrati, politik och när Sovjetunionen blev Ryssland.

P3 Dystopia defininerar Oligarki som ''rule by the wealthy few''. En oligark styr och kontrollerar samhälle med hjälp av sin förmögenhet. Det finns inget krav att en oligark skall besitta en viss post te.x. president eller VD.

Genom att lyfta blicken från Ryssland och förstå begreppet Oligarki ur ett bredare perspektiv finns oligarker i många samhällssystem. Svenskar som skulle kunna benämnas oligarker är exempelvis Fredrik Lundberg, Gustaf Douglas, Carl Bennet, Stefan Persson mfl.

Men självklart finns det skillnader mellan dem svenska oligarkerna och dem ryska. Dem ryska oligarkerna skapade generellt sina förmögenheter på ett oetiskt vis medan dem svenska genom företagande.

Lyssna gärna på avsnittet 'Oligarki - Kan politik köpas för pengar? genom att klicka här.