2022-05-01

Oligarki

År 2020 lyssnade jag på avsnittet ''Oligarki - Kan politik köpas för pengar?'' utgivet av P3 Dystopia. Ett ämne som blivit mer aktuellt än någonsin. Avsnittet beskriver begreppet oligarki i relation till demokrati, politik och när Sovjetunionen blev Ryssland.

P3 Dystopia defininerar Oligarki som ''rule by the wealthy few''. En oligark styr och kontrollerar samhälle med hjälp av sin förmögenhet. Det finns inget krav att en oligark skall besitta en viss post te.x. president eller VD.

Genom att lyfta blicken från Ryssland och förstå begreppet Oligarki ur ett bredare perspektiv finns oligarker i många samhällssystem. Svenskar som skulle kunna benämnas oligarker är exempelvis Fredrik Lundberg, Gustaf Douglas, Carl Bennet, Stefan Persson mfl.

Men självklart finns det skillnader mellan dem svenska oligarkerna och dem ryska. Dem ryska oligarkerna skapade generellt sina förmögenheter på ett oetiskt vis medan dem svenska genom företagande.

Lyssna gärna på avsnittet 'Oligarki - Kan politik köpas för pengar? genom att klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar