2024-06-03

Köpt aktier för 11 000kr.

Under Maj har jag köpt aktier för 11 000 kr enligt fördelning nedan:

Aktier
Fonder


Under våren har även utdelningarna investerats, främst i fonder.

Jag har nyligen gjort två arbitrage affärer i Investor. Att prisförhållandet mellan A och B aktien växlar brukar ske ungefär 1 gång per år. (Enligt min erfarenhet).

Arbitrage affärerna har inte resulterat i många kronor och vinsterna investerades i fondportföljen. Det som förvånar mig är att andra bloggare inte skrivit om möjligheten ännu och hur dem agerat.

Jag hade gärna köpt fler aktier i Investor. Men portföljen består redan av 11,17% Investor och portföljen behöver vara balanserad.