2021-04-29

Min första kursdubblare.

Idag uppnåddes en ny milstolpe. Idag uppgick avkastning i Bure Equity till 104,08% exklusive utdelning. Detta är min första kursdubblare.

Det tråkiga i kråksången är att Bure utgör portföljens minsta innehav. Jag gillar innehaven Mycronic och Vitrolife som utgör en stor del av Bures portfölj.

Mycronic tillverkar laserbaserade mönsterritare som bland annat används till produktion av bildskärmar. Detta är en marknad dem i princip har monopol på. Mycronic tillverkar även ytmonteringsutrustning som används vid produktion av annan elektronik.

Vitrolife tillverkar produkter för fertilitetsbehandling. Jag tror på Vitrolifes produkter då människor väljer att skaffa barn allt senare i livet. Karriär, långa utbildningar, dyra husköp m.m. gör att människor skaffar barn allt senare när dem inte är lika fertila. 

Mycronic och Vitrolife har enligt mig en sak gemensamt, att dem har tydliga vallgravar kring sina verksamheter. Detta bedömer jag som mycket positivt.

Har ni uppnått en kursdubblare? 

Läs mer om Bure Equity hos Avanza (affiliatelänk).

2021-04-23

Köpt för 13 085 kronor.

Månadens inköp bestod av värdepapperna nedan. Denna månad uppgick insättningen till 13 085 kronor. Sedan 2021-03-11 har värdet på mitt ISK ökat med över 10%, detta beror till stor del på insättningar men även värdeökning. Utöver månadssparandet regnar det in utdelningar från flera bolag. Samtliga länkar nedan är affiliatelänkar.

Investor A

Efter rapport handlas Investor återigen till rabatt. B aktien värderas till 14,07% rabatt. Trevligt nog har arbitrage möjlighet uppstått. Tyvärr fanns inte tid att genomföra transaktionen pga jobb. Läs mer om arbitrage härKöpte 2 aktier.

Industrivärden C

Ett mindre innehav som nu växt, ser det som positivt. Industrivärdens stabila innehav passar portföljens strategi bra. Stabilitet går före kursraketer, läs mer om investeringsreglerna härHandlas till 4,24% rabatt. Köpte 2 aktier.

Latour B

Trots magstarka värdering på 67,84% premie blev det ett köp. Mellan år 1982 och 2021 har Latour avkastat 150 958,82% enligt Avanza. Med detta track record tror jag på Familjen Douglas och dess ledning. Historisk avkastning säger mycket om framtiden. Detta innehav hade jag gärna viktat tyngre om värdering varit lägre. Köpte 1 aktie.

Castellum

Castellum har storleksmässigt gått om Hufvudstaden i aktieportföljen. Att Castellum delar upp utdelningen uppfattar jag som positivt. Antal utdelningstillfälle spelar egentligen ingen roll, men ett jämnare kassaflöde känns bättre. Castellum handlas till 4% rabatt. Köpte 5 aktier.

SEB Hållbar Sverige Indexnära

Uppgår till 8,3% av fondportföljen, målvikten är 10%. Köpte för 2446,5 kronor.

Swedbank Robur Access Europa A

Uppgår till 1,6% av fondportföljen, målvikten är 5%. Köpte för 3914,4 kronor.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Är marginellt över målvikten på 5% av fondportföljen. Köpte för 1713 kronor.

DNB Global Emerging Markets Indeks A

Är marginellt över målvikten på 5% av fondportföljen. Köpte för 1702 kronor.

2021-04-16

Rabattdöden

Till skillnad från tidigare månader handlas inget av dem etablerade investmentbolagen nu till rabatt. I många fall värderas investmentbolagen till skyhög premie, exempelvis Bure Equity med 44,07% premie. Inte ens Investor handlas längre till rabatt utan värderas nu till en marginell premie. 

En självklar strategi för mig är att spara regelbundet. Men till dessa värderingar börjar det ta emot. Något som förvånar mig är hur lite uppmärksamhet dessa värderingar får. Börsfall och kursrekord har kanske blivit vardagsmat?

Månadssparandet kommer att bli av, men sparkvoten kommer inte slå några rekord. Jag har även mycket likvider då jag nu fått tillbaka skatteåterbäring, vilket ni kan läsa mer om här. Skatteåterbäringen hade jag gärna investerat. Men under omständigheterna köps kanske en rolig upplevelse för dessa pengar istället. Kanske blir detta en del av sommarens semesterkassa?

Har ni reflekterat kring nuvarande värderingar?

Hemsidan som sammanställer substansvärdena nedan kan ni hitta här: http://substansrabatt.se/substansrabatt/

2021-04-05

Min personlighetstyp

Min personlighetstyp är INTJ-T. För den som är intresserad av personlighetstyper finns många test på internet. Jag gjorde testet här och det tog cirka 10 minuter.

Karaktärsdragen personlighetstypen INTJ-T medför underlättar mitt aktieintresse. Egenskaper som utmärker min person är bl.a. att jag:

  • Älskar att strukturera och njuter av bra organisering.
  • Hatar uppgifter och regler som saknar meningsfullt syfte. 
  • Planerar i flera steg och förbereder för olika utfall.
  • Försöker hitta brister i alla resonemang. Tycker det är kul att analysera utifrån extrempunkter.

En gissning är att många med framgångsrikt aktieintresse tillhör denna personlighetstyp. Med detta sagt är personlighetstyper ingen exakt vetenskap. Människor förändras över tid, formas av sin omgivning och passar inte till 100% in i mallar.

Vilken personlighetstyp tillhör du?