2022-11-22

Hur ser min aktieportfölj ut?

Nedan presenterar jag mina värdepappersinnehav och dess viktning 2022-11-22. Några innehav har tillkommit och något har försvunnit sedan senaste uppdatering 2022-06-20. 

Ett innehav jag funderar på att diversifiera portföljen ytterligare med är Intrum. Bolaget rimmar bra med mina investeringsregler vilket du kan läsa mer om här. Vi får se hur det blir med den saken när lönen trillar in.

Aktieportföljen:

Investor B 10,98%

Castellum 2,78%

Latour 3,03%

Holmen B 3,88%

Fortnox 1,48%SCA B 0,04% (Nytt innehav).


Fondportföljen:

Avanza Zero 0,01% (Nytt innehav)


Buffert på sparkonto som genererar ränta 1,26 %


SAVR


2022-11-13

Who am I? I am a Champion!

Oberoende situation i livet är motivation livsviktigt. Rätt motivation kommer ta dig till stjärnorna medans fel motivation på sin höjd tar dig till trädtopparna. Att hålla motivation vid liv är svårt. Men genom att fortsätta och inte ge upp är det stora jobbet gjort. 

Att hålla motivationen uppe blir inte lättare när livet kantas av orosmoment. År 2022 har medfört flera ångestdrivande händelser som börsnedgång, krig, inflationen och klimatångest. Utöver detta drabbas människor ofta av personliga problem gällande relationer och hälsa.

Att vidhålla motivation och ett positivt förhållningssätt vid alla möjliga utfall är alltid en personlig vinst. Utan motivation och positivt förhållningssätt kommer situationer alltid bli eller upplevas värre än dem är. Kruxet är att det tar energi och vilja att implementera positiva tankebanor i ryggmärgen. Självklart kämpar även jag med detta.

OM du kämpar och tror på dig själv finns inga begränsningar här i livet! Allt du vill uppnå oavsett om det gäller börsen eller något annat är möjligt!  Nedan länkar jag ett av dem bästa motivationstalen jag sett.


2022-11-04

Aktieanalys SCA

Jag äger SCA indirekt via Lundbergs och Industrivärden. Att äga aktien direkt hade ökat exponeringen och gjort portföljen stabilare. Portföljen inkluderar redan skogsbolaget Holmen. SCA och  Holmen har genom skogsinnehaven en oligopolställning.

Nedan följer en kort analys av SCA utifrån mina investeringsregler.

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.

SCA äger och förvaltar 2,6 miljoner hektar skog i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Med detta som utgångspunkt kontrollerar dem hela värdekedjan. Bolaget äger sågverk, pappersbruk och massafabriker vilket förädlar råvaran. Utöver detta arrenderar SCA ut mark åt vindkraftsägare men producerar även förnybar energi genom restprodukter från skog (te.x. pellets).

2.Bolaget skall ha starka en ägare, vars innehav är minst 10% av alla aktier.

Industrivärden äger 10,3% av kapitalet och 29,3% av rösterna i SCA. Lundbergs  kontrollerar i sin tur 25% av Industrivärden. Lundbergs är en trygg och långsiktig ägare som troligtvis kommer öka ägandet i alla led.

3. Bolaget skall uppvisa ett bra track record.

Skog har historiskt varit en trygg placering. Enligt Marcus Hernhag har SCA sänkt utdelningen två gånger sedan 1950. SCA kommer varken överraska på upp eller nedsidan. I talande stund har SCA B genererat 0,07% i avkastning under det gångna året vilket måste betecknas som god motståndskraft. Under den gånga 5 års perioden har aktien genererat 66,65 % kursutveckling exklusive utdelning.

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.

Ägandet av 2,6 miljoner hektar är en vallgrav som heter duga.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.

Det debatteras ofta om skogsbruket i Sverige är hållbart. Oavsett framtida politiska utfall och beslut kommer skogen vara en viktig resurs. Speciellt när andra icke miljöhållbara material som plast måste minska i användning.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.

Skog är en förnybar råvara. Miljömål, Parisavtal m.m. gör att detta gynnar SCA och dess affärsmodell

Bolagsrisker:

  • Om kriget i Ukraina förvärras och Ryssland agerar aggressivt mot andra länder kan skogsinnehavet i Estland, Lettland och Litauen hotas. 
  • Skogen har flera problem kopplade till klimatförändringar som parasiter (Barkborre) och bränder till följd av utebliven nederbörd.
  • Politiska beslut från EU kan försvåra svenskt skogsbruk och i förlängningen minska skogens avkastning Se inslag från SVT nyheter kring detta här.
Vad tycker ni om SCA?

Inget jag skriver på bloggen skall tolkas som en köp eller sälj rekommendation. Gör din egen analys.

2022-11-01

Aktieköp Oktober + livet + portföljvärde

Några har kanske märkt att jag inte bloggat sedan augusti. Anledningen till bloggtorkan är att livet hållit mig sysselsatt på flera olika plan vilket alltid är positivt. Tyvärr har bloggande varit det som fått stå tillbaka. Livet går nu in i en lugnare period och jag ser fram emot att läsa och blogga mer själv.

I oktober investerades 2 500 kronor samt utdelning från SBB och Castellum. Inköpen fördelades enligt nedan :

Lundbergföretagen B -1 st aktie.

Latour - 3 st aktier.

Investor B - 3 st aktier.

Castellum - 4st aktier.

Swedbank Robur Access Europa A - 200 kronor.

Swedbank Robur Access Global A - 200 kronor.

PLUS Allabolag Sverige Index  - 200 kronor.

Swedbank Robur Access Asien A - 75 kronor.

På sikt är min tro på börsen fortsatt stark. Förhoppningsvis rinner inte lönen mellan fingrarna på mig framöver så månadssparandet kan öka. Värdet på aktieportföljen är idag är 301 948 kronor och kommer inte öka i omfattning så att mitt mål om 500 000 kronor innan 2023 uppnås, vilket går att läsa mer om här. Målen kommer inte uppfylldas av uppenbara skäl (krig, räntor och inflation). 

Annars konstaterar jag bara att den nya regeringen planerar införa en 300 000 kronors gräns innan skattskyldighet inträffar på ISK vilket är toppen. Men viktigast av allt, jag känner harmoni och är mycket nöjd med livet just nu, Jag hoppas ni känner detsamma.

Trevlig vecka på er!