2023-07-30

Köpt Beijer Alma B

Nytt innehav i portföljen. Beijer Alma B.

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.
Har två affärsområde. Beijer Tech och Lesjöfors.

Lesjöfors tillverkar främst fjädrar. Främst chassifjädrar till bilindustrin men även till andra användningsområden. Te.x. fjädern i pennor, gaskolvar.

Beijer Tech säljer och tillverkar mycket förbrukningsmaterial och maskiner te.x. ventiler, O-ringar, vågar, kopplingar, brandslang m.m.

Det fina i affärsmodellen är att produkterna dem säljer ofta byts ut. te.x när fjädern i bilen går sönder.

2.Bolaget skall ha starka en ägare vars innehav är minst 10% av alla aktier.
Anders Wall äger 25,3 % av kapitalet. 53,6% av rösterna.

3.Bolaget skall uppvisa ett bra track record.
Kursutveckling på 5 år 55,21%. Sänkt utdelningen 1 gång sedan 2003.

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.
Lesjöfors är specialister och tillverkare av fjädrar. Har stor bredd på användningsområden på sina fjädrar. Allt från gaskolvar till bagageluckor till medicinsk teknik.

Beijer Techs vallgrav är deras tillverkning och verkstäder. Lundgrens kan te.x. producerar kundanpassade och måttanpassade produkter.

Hade Beijer Tech inte haft verkstäder eller tillverkning hade jag ansett deras handelsverksamhet som sårbar.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.
Dem är verksam i en hållbar bransch. Det enda negativa jag kan se är deras plastprodukter och hur dem återvinns.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.
Fjädrar och förbrukningsvaror av slangar och industrigummi kommer alltid efterfrågas. Jag kan inte se hur efterfrågan på detta skulle kunna minska.

Vad tycker ni om bolaget?


2023-07-27

Uppnått 400 000 kr portföljvärde.

Några veckor har nu passerat sedan förra blogginlägget. Sedan dess har portföljen passerat 400 000 kr. 

Portföljen består av 2,01% kassa placerade på ett sparkonto vilket ger 3,4% i avkastning. Vid månadsskiftet kommer jag troligtvis att köpa lite värdepapper för detta. Men för tillfället känns det bra att behålla lite kassa. Delvis för att fylla på vid läge men även dess stabilitet och garanterade avkastning.

Allt gott!

Mvh

Aktiegrubbel