2021-05-28

Köpt för 10 145 kronor.

Tillskillnad från andra månader har köpen nu varit centrerade till ett fåtal värdepapper. Portföljen består nu av 80% fonder och 20 % enskilda aktier. För att behålla verklighetsförankringen kan man påminna sig att 10 000 kronor är 1/100 miljon. Inköpen landande på 10 145 kronor och bestod av värdepapperna nedan. Samtliga länkar nedan är affiliatelänkar.

Fortnox

Välkomnade Fortnox till portföljen och gjorde ett större inköp på 10 aktier. Jag gillar bolaget och har ägt det tidigare. Bolaget fick nu göra comeback. Tanken är inte att öka lika regelbundet som i te.x. Investor. Fortnox uppnår alla mina investeringsregler, vilket ni kan läsa mer om här. Skall man lyfta frågetecken kring Fortnox är det hur mycket organisk tillväxt dem har kvar.

Lundbergföretagen B

Investmentbolaget handlades åter till rabatt. Jag tackade och tog emot. Köpte 4 aktier. Holmen, Hufvudstaden och Lundbergsfastigheter utgör 43,6% av Lundbergs aktieportfölj. Dessa tillgångar blir aldrig oattraktiva och skapar en stabil placering.

SEB Sverige Indexnära A

Tror man på Sveriges positiva utveckling är detta en bra placering. Köpte för 2 000 kronor. Fondens målvikt av portföljen är 10% vilket inte är uppnått. 

Swedbank Robur Access Europa A

Anledning varför en Europa fond platsar i portföljen är globalfondernas USA exponeringen. Swedbank Robur Access Global A har exempelvis 64,74% exponering mot USA, detta tycker jag är för mycket. Därför har Europa fonden en målvikt på 5% i portföljen, vilket inte är uppnått. Köpte för 2 622 kronor.

Önskar er en trevlig helg!

2021-05-24

Köpa Fortnox?

Funderar på att inkludera Fortnox i portföljen igen. Har gjort en snabb funderare och kommit fram till följande för och nackdelar.

Fördelar

 1. Verksamheten har tydliga vallgravar. Det är jobbigt för kunden att byta bokföringssystem. Detta rimmar bra med mina investeringsregler, läs mer om dem här.
 2. Kunderna är inte priskänsliga då det finns få likvärdiga alternativ.
 3. Dotterbolaget Fortnox försäkring. Att ta betalt innan olyckan varit framme är en lukrativ bransch.
 4. Dotterbolaget Fortnox Finans. Innefattar bland annat fakturaköp och företagslån.
 5. Kompletterar sin verksamhet genom förvärv som te.x. Offerta och Bolagspartner.
Nackdelar
 1. Marknaden för bokföringsprogram är begränsad. Företag har ofta bara ett bokföringsprogram. Det finns fler tilläggsmoduler men marknaden för dessa är i någon mening också begränsad. 
 2. Risk för ökad konkurrens. Finns gratis alternativ som Bokio men även betalalternativ som Visma.
 3. Är osäker om det går att expandera utanför Sveriges gränser.
 4. Skyhög värdering, kan bolaget nå upp till förväntningarna? P/E =110,72. P/S = 31,84.
Vad tycker ni om Fortnox?

Läs mer om Fortnox hos Avanza här (affiliatelänk).


2021-05-21

Var COVID - 19 bara början?

År 1928 upptäckte Alexander Fleming av en slump antibiotika. En upptäckt som skulle förändra vår värld. Antibiotika möjliggör modern sjukvård. Tillstånd och sjukdomar som tidigare varit en dödsdom är nu enkla att behandla. Modernt jordbruk och antibiotika är en viktig pusselbit till den branta befolkningsutvecklingen sedan 1900 talet.

Eftersom antibiotikakonsumtionen varit överdriven har utbredningen av multiresistenta bakterier vuxit i rasande takt. Utöver detta har utvecklingen av ny antibiotika varit alldeles för långsam. Visst är världen idag mer rustad för dessa utmaningar än tidigare genom både teknisk och vetenskaplig utvecklingen. Men det är ändå ett stort problem.

Frågan är hur detta kommer påverka framtidens aktiemarknad (och folkhälsan). Skulle livslängden eller antalet konsumenter falla radikalt är detta knappast positivt för börsen. Förhoppningsvis kommer marknadskrafterna driva utvecklingen av ny antibiotika mer framgångsrikt när problemet växer.

Att världen utvecklat vaccin mot Covid på rekordtid visar att det går att utveckla nya läkemedel snabbt om viljan finns. Tyvärr uppfattar världen inte multiresistenta bakterier som ett direkt hot då framfarten sker i låg takt. Människor är bättre på att bemöta direkta och konkreta hot än avlägsna och abstrakta.

Hur tänker ni kring börsen och resistenta bakterier? Eller tänker ni andra kvartalskapitalister inte så långt? 

2021-05-13

Avanza hetsar mig

Avanza vet verkligen hur man triggar sparande. Avanza lanserade nyligen en funktion som visar när man nått en finansiell milstolpe. Den lägsta milstolpen är 10 000 kronor och den högsta är 1 000 000 kronor. Vilket datum delmålet uppnåddes redovisas i appen. En reflektion är att milstolparna påminner om mekanismerna hos olika datorspel där användaren uppmanas utföra olika utmaningar eller uppdrag.

Är du inte kund hos Avanza kan du bli det här (affiliatelänk). 

Personligen återstår 11% tills en halv miljon är uppnådd. En halv miljon kommer troligtvis uppnås inom kort. Om sparkvoten förblir hög och börsen inte kraschar uppnår jag troligtvis 500k inom 3-4 månader. När 750k och 1 miljon milstolpen uppnås återstår att se. Inom vilken tidsrymd dessa milstolparna uppnås beror främst på framtidens börsklimat och huruvida jag vill bibehålla en hög sparkvot även i framtiden.

Målet med mitt sparande är inte att bli rik utan fri, vilket jag till stor del redan idag känner mig. Jag blir inte lycklig av pengar eller konsumtion. Notera att frihet endast är känsla. Pengar skapar nödvändigtvis inte en mental frihet. Invgar Kamprad beskrev en gång i tiden dessa tankegångar på ett bra sett. Se klippet från 1:40.

2021-05-08

Spiltan Globalfond Investmentbolag, nytt innehav!

Många känner säkert igen Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Enligt Avanza äger  511 759 personer denna fond. En mindre uppmärksammad fond är Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Spiltan Globalfond Investmentbolag är det senaste tillskottet till portföljen. Avgiften är 0,61% hos Avanza och i det dyraste laget. Köper man fonden istället hos SAVR (affiliatelänk) är avgiften 0,45%. Höga avgifter äter upp kapitalet på sikt och är något man bör undvika om möjligt.

Spiltan Globalfond Investmentbolag består av globala investmentbolag eller konglomerat. Förvaltaren gör ett aktivt urval av fondens innehav vilket därefter förvaltas passivt. Genom fonden får man exponering mot erkänt duktiga investerare i ett passivt format. Personerna bakom investmentbolagen är motiverade att göra bra investeringar då dem själva äger mycket aktier i bolagen. Gör nyckelpersoner ett dåligt jobb förlorar dem alltså själva pengar, en mekanism som rimmar väl med mina investeringsregler.

Generellt är jag en motståndare till aktiv fondförvaltning då majoriteten inte presterar bättre än index. Men då fondens underliggande innehav har ägare med ''skin in the game'' blir det intressant. Tillsynes har fonden låg diversifiering jämfört med globala indexfonder då antalet innehav är mycket få. Men eftersom innehaven i sin tur äger flertal bolag är diversifieringen större än vid första anblick. Eftersom Spiltans fonder aldrig kommer få en betydande plats i portföljen spelar antal innehav mindre roll. Innehaven i Spiltans fonder är tänkt som en krydda.

Vad tycker ni om Spiltans fonder?


2021-05-05

Köpt för 10 007 kronor.

Med tanke på 9 632 kronor i skatteåterbäring fick portföljen en bonus insättning på 10 007 kronor. För att nå mina personliga mål måste tillgångsmassan växa så snabbt som möjligt. Inköpen bestod främst av aktier men även två fonder. Samtliga länkar nedan är affiliatelänkar.

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Ett nytt fondinnehav välkomnas in i portföljen. Innehavet är tänkt som en krydda i portföljen. Målvikten är ännu inte bestämd, men det kommer inte överstiga 5%. Fonden investerar i globala investmentbolag och konglomerat, en nisch som tilltalar mig. Största enskilda innehavet är Berkshire Hathaway med 8,1%. Fonden är passivt förvaltad. Köpte för 1 275 kronor.

Swedbank Robur Access Europa A

Fonden utgör 2,6% av fondportföljen, målvikten är 5%. Köpte för 1 000 kronor.  

Investor B

För ovanligheternas skull var B aktien billigare än A aktien. Äger nu båda aktieslagen. Hoppas arbitrage möjlighet uppstår snart. Värderas till rabatt. Köpte 3 aktier.

Holmen B

Skog kan man inte få för mycket av. Förbrukningen av kartong kommer öka markant om mer handel sker online. Gillar att Holmen producerar vind och vattenkraft på egen mark. Köpte 4 aktier.

NIBE Industrier B

Om världen skall klara klimatmålen måste förnyelsebar energi expandera massivt. Marknaden växer organiskt, vilket är mycket positivt. Köpte 2 aktier.

Castellum

Finns inte mycket att säga, ett bra bolag med bra historik. Värderas till rabatt. Köpte 3 aktier.

Lundbergföretagen B

Värderas till premie. Förhoppningsvis ökar värderingen inom närtid. Genom regelbundna köp träffar jag förhoppningsvis inte toppen. Köpte 3 aktier.

Industrivärden C

Ett skäl att gilla Industrivärdens innehav är bland annat Essity. Essity producerar toalettpapper, hushållspapper, bindor, blöjor m.m. vilket konsumeras oavsett konjunkturläge. Värderas till marginell rabatt. Köpte 4 aktier.

Vad tycker ni om Spiltan Globalfond Investmentbolag?

2021-05-02

Diktaturen Kina

Förra veckan medverkade Gui Congyou i programmet 30 minuter på SVT. Gui Congyou är Kinas ambassadör i Sverige. Se programmet i sin helhet på SVT här.

Som förväntat förnekades existensen av 400 omskolningsläger i Xinjiang. Ambassadören hävdar att alla i dessa omskolningsläger har begått lätta terrorbrott eller är påverkade av ''extremism''. Gui Congyou hävdar att dessa ''lögner'' sprids av ett fåtal personer som är fientligt inställda mot Kina. I verkligheten är dessa ''personer'' organisationer som Human Rights Watch och FN.

Programledaren tar även upp problematiken med Kinas företagsklimat. Bland annat blev H&M nyligen utsatt för bojkott när dem belyste tvångsarbete av bomull i Xinjiang.

För varje dag som går blir Kinas ekonomiska inflytande större. Om utländska företag ska fortsätta värna om mänskliga rättigheter och demokrati i Kina kommer deras problem bara växa. Tyvärr har inga företag råd att avstå världens största marknad. Företag har bara ett alternativ och det är att stryka Kinas regering medhårs.

Personligen är jag kluven till hur detta påverkar mina investeringar. Jag som alla andra har inte råd att avstå investeringar i Kina och dess tillväxt. Men samtidigt belyser intervjun den politiska risken med att investera i Kina. Det spelar ingen roll om det är H&M eller Alibabas grundare Jack Ma som kritiserar Kina. Alla skall lyda Kinas kommunist parti, eller betala priset.

Idag består aktieportföljens exponering mot kina främst av fonden Swedbank Robur Access Asien.

Läs mer om Swedbank Robur Access Asien hos Avanza (affiliatelänk).

Hur tänker ni kring Kina?

Bild på Gui Congyou

2021-05-01

Min Macbook är vintage.

Jag äger en Macbook Air inköpt år 2014. Datorn har fungerat väl och jag är mer än nöjd med köpet.

Tyvärr hade batterikapaciteten försämrats och höll inte mer än 2 timmar innan datorn behövde laddas. Att batteriet blivit dåligt är inget konstigt med tanke på dess ålder. Förutom batteriet uppvisade datorn inga ålderstecken som lagg eller problem med mjukvaran.

En ny Macbook Air kostar idag 12 490 kronor. Då nuvarande datorn håller hög kvalité fanns viljan att betala detta för en ny. Men pågrund av bekvämlighet fanns inte orken att köpa en ny dator. Det tar tid och är jobbigt att föra över information mellan datorer.

Det slutade med att jag upptäckte Apples servicetjänster. Jag bokade en tid genom email för att undersöka om det gick att byta batteri. Vid ankomst till Apple store tilltalades jag vid namn på ett trevligt sätt utan att jag presenterat mig.

Teknikern konstaterade att datorn var ''vintage'' men att det fanns ett batteri på lager. Batteriet kostade 1295 kronor. Batteribytet tog 3 timmar och jag kunde hämta datorn samma dag. Under tiden reparationen pågick gjorde jag några ärende. När jag kom tillbaka kom personalen ihåg mitt namn och tilltalade mig med det. 

Apple imponerade genom att:

 • Erbjuda snabb service på produkter tillverkad år 2014 till ett bra pris.
 • Kundvänlig företagskultur. Det kändes inte som jag var där för att köpa något utan snarare få hjälp.
Besöket hos Apple gav mig en ökad förståelse till deras framgång. Att bemöta kunder på deras nivå och att lösa deras problem framgångsrikt är något få företag lyckas med. Erbjuder företag inte lägst pris måste dem ge god service, och det gjorde Apple. I nuläget äger jag inga aktier i Apple.

Vad är er uppfattning om Apple?

Läs mer om Apple hos Avanza (affiliatelänk).