2022-05-10

Köpt Investment AB Spiltan

Idag gav Investor och Bure Equity utdelningen. Med dessa blyga slantar köpte jag 2st aktier i Investment AB Spiltan. 

Intresset för Spiltan har funnits länge. Och när dem nyligen bytte lista passade jag nu på att köpa en bevakningspost.

Nedan följer en kort analys av Investment AB spiltan utifrån mina investeringsregler:

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår. 

Bolaget är ett investmentbolag.

Största exponeringen är mot spelutvecklaren Paradox Interactive på 44,69%. Bolaget ger även exponering mot Spiltan fonder, Klarabo, Byggmästare A J Ahlström H, Train Alliance Sweden m.m. Gillar man inte Paradox är Investment AB Spiltan inte ett alternativ pga den stora exponeringen. Den stora exponeringen mot Paradox skulle kunna ses som en risk.

2.Bolaget skall ha starka en ägare vars innehav är minst 10% av alla aktier. 

VD Per H Börjesson ägde 16,1 % av rösterna och kapitalet 2021-12-31. Troligtvis har ägandet utökats sedan dess.

3.Bolaget skall uppvisa ett bra track record. 

Spiltan grundades 1985 som en aktieklubb med cirka 40 medlemmar. På den vägen är det. 

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar. 

Vallgravar skulle te.x. kunna vara varumärket Spiltan fonder, spelen Paradox äger eller den fasta egendom fastighetsbolagen förvaltar.  

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch. 

Spiltan är inte verksam i någon oetisk eller skadlig bransch. 

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender. 

  • Andelen av befolkningen som spelar spel kommer öka då datorspelande barn växer upp till datorspelande vuxna.
  • Ökad andel aktiva fondsparare gynnar Spiltan fonder. Te.x. äger 605 311 st fonden Spiltan Aktiefond Invesmentbolag bara hos Avanza.
  • Ökad tågtransport gynnar Train Alliance.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar