2021-03-31

Utdelning 330,85 kronor!

Idag bokas utdelningen från Castellum och Hufvudstaden in på kontot. Hufvudstaden delar ut 2,5 kronor per aktie. Castellum delar ut 3,45 kronor per aktie. Totalt uppgår dagens utdelningar till 330,85 kronor.

Innehaven Industrivärden, Lundbergföretagen och Holmen kommer även dela ut denna månaden. Utdelningarna kommer investeras i samband med månadssparandet eller kort därefter

I förhållande till andra bloggare är dessa utdelningar astronomiskt små. Anledning till detta är att större delen av kapitalet är investerade i fonder. Totalt uppgår den förväntade utdelningen 2021 till 1 338 kronor. Den totala utdelningen kommer överstiga 1 338 kronor då fler köp kommer ske i aktier som ännu inte delat ut.

Utifrån inköpsvärdena ger dem enskilda aktierna tillsammans en direktavkastning på 2,53% idag.

Får ni någon utdelning?

Läs mer om Castellum hos Avanza (affiliatelänk).

Läs mer om Hufvudstaden hos Avanza (affiliatelänk).

2021-03-26

Köpt för 10 658 kronor

Veckans inköp bestod av värdepapperna nedan. Månadssparande uppgick till 10 658 kronor. 
Insättningen härstammar från lön och ränteintäkter. Majoriteten investerades främst i fonder. Samtliga länkar nedan är affiliatelänkar.

Värderas till substansrabatt. Är en aktie som passar byrålåda med stabila underliggande innehav. Hoppas arbitrage möjligheter mellan A och B aktien snart uppkommer. Läs mer om Arbitrage här. Köpte 1 aktie.

Värderades till substansrabatt. Castellum har höjt utdelningen i 23 år och är nu ohotad utdelningskung. Tog ledartröjan från Hufvudstaden efter dem beslutat att sänka utdelningen 2021. Ser det som positivt att Rutger Arnhult stärkt sitt grepp kring Castellum, läs mer om detta här. Köpte 4 aktier.

Senaste köpet i Holmen var 2020-03-16. Vill uppnå bättre riskspridning genom att Holmen blir en större del av portföljen. Holmen är en en aktie för byrålådan. Jag är trygg med tillgångarna dem äger, det vill säga skog. Köpte 1 aktie.

Värderas till substansrabatt. När inlägget skrivs handlas aktien till 29,73% rabatt. Dem lärde tvistar hur värdefulla kontor och butikslokaler blir efter Corona. Min analys är att Hufvudstaden kommer klara detta bra. Köpte 2 aktier.

Det rapporteras att Parisavtalet och dess 1,5 gradersmål nu är bortom räckhåll. Den strukturella trenden med miljövänlig teknik som värmepumpar ger Nibe vind i seglen. Köptillfället är kanske inte optimalt. Men genom regelbundet sparande blir inköpskursen varken på toppen eller botten. Köpte 2 aktier.

Fonden med fokus på utvecklingsmarknader. Målvikten är 5% av fondportföljen. Detta är inte uppnått. Köpte för 1800 kronor.

Fonden nästan alla svenskar äger. Fonden är inriktad mot svenska investmentbolag. Målvikten är 5%  av fondportföljen. Detta är inte uppnått. Köpte för 1800 kronor.

Fonden som replikerar svenska marknaden. Bra riskspridning om man gillar Sverige. Målvikten är 10% av fondportföljen. Detta är inte uppnått. Köpte för 2100 kronor.

Fonden som följer den europeiska aktiemarknaden. Målvikten är 5% av fondportföljen. Detta är inte uppnått. Köpte för 2296 kronor.

2021-03-21

Blod är tjockare än vatten.

Avanza redovisar vilka dem största aktieägarna är i ett bolag. Bilden nedan visar de största ägarna i Lundbergföretagen.

Att Fredrik Lundberg kontrollerat bolaget med stor majoritet är inget nytt. Men att hans döttrar Katarina och Louise var med på listan över största ägare hade gått mig förbi. Kanske har dem varit med på listan tidigare utan att jag reflekterat över det, eller hade dem då mindre poster. Tillsammans kontrollerar nu familjen 93,4% av bolagsrösterna. Hur stort inflytande denna trio har över Svenskt näringsliv är för mig svårt att greppa.

Något att fundera kring är Fredrik Lundbergs ålder, idag är han 69 år gammal. Ägarstrukturen kommer troligtvis inte vara lika centraliserad efter hans bortgång. Hur detta kommer påverka maktbalansen och bolagen dem äger återstår att se.

Stark ägarfamilj är inte unikt för familjen Lundberg. Latour har en liknande ägarstruktur där Gustaf Douglas med familj kontrollerar 79,2% av rösterna. Att det finns stora ägare kan resultera i utköp från börsen och möjligheten att vara aktieägare försvinner då. Tröskeln för utköp är mindre när kontrollen redan är total.

Gillar du starka ägare?

Läs mer om Lundbergföretagen B hos Avanza (affiliatelänk).

Länk till Latour hos Avanza (affiliatelänk).

2021-03-18

Lucas Simonsson sketch

I veckan publicerade influencern Lucas Simonsson en sketch på instagram. Karaktären handlar om ''Jocke'' som varit börsmäklare i 48 timmar. Karaktären har på denna tiden:

  • Sålt katten och köpt tesla för allt
  • Skrivit en bok om hur man blir miljonär på 30 sekunder
  • Sålt huset, sin lever och pantsatt sin undulat för att köpa Gamestop.
Syftet med sketchen är självklart underhållning. Men någonstans speglar sketchen samhällssynen gällande aktiemarknaden. Mentaliteten att alla kan bli ''aktieproffs'' råder, vilket sjävklart inte stämmer. Att denna samhällssyn råder är mitt jobb ett bra exempel på, där finns personer som köpt Gamestop utan grundläggande kunskap.

Mainstream publiciteten i kombination med privatpersoners ''proffsmentalitet'' är kanske ett varningstecken? Citatet från Warren Buffet ''Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful'' börjar kanske bli aktuellt. Oavsett börsklimat kommer jag fortsätta att investera regelbundet. Uppkommer en sättning kommer jag öka månadssparandet.

Jag har inga svar, vad tror ni?

2021-03-16

Maximal tur

24:e februari 2020, innan börskraschen var ett faktum sålde jag alla innehav (bortsett från Bure Equity och fonderna). När börsen nådde botten köpte jag tillbaka samtliga innehav.

I efterhand var detta bästa möjliga utfall. Att återköpen genomfördes på botten var maximal tur. En bedrift som detta kommer jag troligtvis aldrig lyckas med igen. 

Tyvärr antecknande jag inte hur tankegångarna gick. I grunden handlade försäljningen nog om att:

  • Jag ansåg fondinnehaven var gott nog. 
  • Aktieinnehaven i fonden Spiltan aktiefond investmentbolag liknade till viss del min aktieportfölj.
  • En skvätt oro för krasch.

Tron på bolagen fanns alltså fortfarande. Kort efter försäljningen uppkom köptillfälle och jag kunde inte motstå frestelsen att köpa tillbaka innehaven. Se bilderna nedan för mina köp och sälj i Investor A och Lundbergs. Tyvärr hade jag innehaven på Nordnet innan 2019, därav kort historik.

Lärdomar som går att dra är:

  • Buy and hold hade fungerat i detta fallet. Fondinnehaven och Bure Equity är ett kvitto på detta.
  • Jag hade tur med timingen, det var inte skicklighet. Att tajma marknaden är inget jag tror på.
Tycker ni jag borde köpa en trisslott?

2021-03-13

Fastighetsmagnaten Rutger Arnhult

I veckan blev det offentligt att Rutger Arnhult utökat sitt ägande i Castellum via Corem. Rutger Arnhult äger nu 20% av Castellum genom dem privata bolagen M2 Asset Management, M2 Capital Management, Arnia Holding och Corem där han kontrollerar 52,2% av rösterna.

Att Rutger Arnhult utökar ägandet i Castellum är utifrån investeringsreglerna endast positivt. Starka ägare har ofta entreprenörsanda som i praktiken resulterar i att saker blir gjorda och detta på ett bra sätt. Investeringsreglerna kan ni läsa mer om här. 

Rutger Arnhult är rutinerad inom fastighetsbranschen då han dessutom har stort inflytande i andra fastighetsbolag utöver ovan som Klövern och Sagax. Historiska meriter som detta är ingen garanti för framtiden, men det som gått bra historiskt brukar fortsätta utvecklas positivt även i framtiden. Castellums goda track record rimmar alltså bra med investeringsreglerna.

Castellum är premievärderat vilket gör att det tar emot att utöka innehavet i dagsläget. Kanske blir det något mindre köp, vi får se.

Vad tycker ni om Rutger Arnhults utökade ägande?

Länk till Castellum hos Avanza (affiliatelänk).

2021-03-11

Portföljen växer. Nu över 400 000 kronor!

Ni som följer flera aktiebloggar har noterat att deras portföljer slagit rekord. Min portfölj är inget undantag. Idag passerade aktieportföljen med god marginal 400 000 kronor. I år har portföljen ökat med 7,11%.

Vi får se om den positiva utvecklingen på börsen är hållbar. Detta i förhållande till den realekonomiska situationen. Oavsett utveckling är jag är inte orolig. Skulle det komma ytterligare börsnedgång är jag mentalt och finansiellt redo att fylla på ytterligare. Jag tror på mina innehav och kursen idag spelar ingen roll. Vilka innehaven är exakt kan ni läsa mer om här.

400 000 kronor är ingenting jämfört med många andra aktiebloggare. Men det har ingen betydelse för mig. Jag är stolt att min målmedvetenhet och kompetens tagit mig hit. Som avslut jag påminna om att health is wealth! Glöm inte att ha kul på resans gång.

Önskar er en fin vecka :)