2021-05-08

Spiltan Globalfond Investmentbolag, nytt innehav!

Många känner säkert igen Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Enligt Avanza äger  511 759 personer denna fond. En mindre uppmärksammad fond är Spiltan Globalfond Investmentbolag.

Spiltan Globalfond Investmentbolag är det senaste tillskottet till portföljen. Avgiften är 0,61% hos Avanza och i det dyraste laget. Köper man fonden istället hos SAVR (affiliatelänk) är avgiften 0,45%. Höga avgifter äter upp kapitalet på sikt och är något man bör undvika om möjligt.

Spiltan Globalfond Investmentbolag består av globala investmentbolag eller konglomerat. Förvaltaren gör ett aktivt urval av fondens innehav vilket därefter förvaltas passivt. Genom fonden får man exponering mot erkänt duktiga investerare i ett passivt format. Personerna bakom investmentbolagen är motiverade att göra bra investeringar då dem själva äger mycket aktier i bolagen. Gör nyckelpersoner ett dåligt jobb förlorar dem alltså själva pengar, en mekanism som rimmar väl med mina investeringsregler.

Generellt är jag en motståndare till aktiv fondförvaltning då majoriteten inte presterar bättre än index. Men då fondens underliggande innehav har ägare med ''skin in the game'' blir det intressant. Tillsynes har fonden låg diversifiering jämfört med globala indexfonder då antalet innehav är mycket få. Men eftersom innehaven i sin tur äger flertal bolag är diversifieringen större än vid första anblick. Eftersom Spiltans fonder aldrig kommer få en betydande plats i portföljen spelar antal innehav mindre roll. Innehaven i Spiltans fonder är tänkt som en krydda.

Vad tycker ni om Spiltans fonder?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar