2021-05-21

Var COVID - 19 bara början?

År 1928 upptäckte Alexander Fleming av en slump antibiotika. En upptäckt som skulle förändra vår värld. Antibiotika möjliggör modern sjukvård. Tillstånd och sjukdomar som tidigare varit en dödsdom är nu enkla att behandla. Modernt jordbruk och antibiotika är en viktig pusselbit till den branta befolkningsutvecklingen sedan 1900 talet.

Eftersom antibiotikakonsumtionen varit överdriven har utbredningen av multiresistenta bakterier vuxit i rasande takt. Utöver detta har utvecklingen av ny antibiotika varit alldeles för långsam. Visst är världen idag mer rustad för dessa utmaningar än tidigare genom både teknisk och vetenskaplig utvecklingen. Men det är ändå ett stort problem.

Frågan är hur detta kommer påverka framtidens aktiemarknad (och folkhälsan). Skulle livslängden eller antalet konsumenter falla radikalt är detta knappast positivt för börsen. Förhoppningsvis kommer marknadskrafterna driva utvecklingen av ny antibiotika mer framgångsrikt när problemet växer.

Att världen utvecklat vaccin mot Covid på rekordtid visar att det går att utveckla nya läkemedel snabbt om viljan finns. Tyvärr uppfattar världen inte multiresistenta bakterier som ett direkt hot då framfarten sker i låg takt. Människor är bättre på att bemöta direkta och konkreta hot än avlägsna och abstrakta.

Hur tänker ni kring börsen och resistenta bakterier? Eller tänker ni andra kvartalskapitalister inte så långt? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar