2022-11-04

Aktieanalys SCA

Jag äger SCA indirekt via Lundbergs och Industrivärden. Att äga aktien direkt hade ökat exponeringen och gjort portföljen stabilare. Portföljen inkluderar redan skogsbolaget Holmen. SCA och  Holmen har genom skogsinnehaven en oligopolställning.

Nedan följer en kort analys av SCA utifrån mina investeringsregler.

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.

SCA äger och förvaltar 2,6 miljoner hektar skog i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Med detta som utgångspunkt kontrollerar dem hela värdekedjan. Bolaget äger sågverk, pappersbruk och massafabriker vilket förädlar råvaran. Utöver detta arrenderar SCA ut mark åt vindkraftsägare men producerar även förnybar energi genom restprodukter från skog (te.x. pellets).

2.Bolaget skall ha starka en ägare, vars innehav är minst 10% av alla aktier.

Industrivärden äger 10,3% av kapitalet och 29,3% av rösterna i SCA. Lundbergs  kontrollerar i sin tur 25% av Industrivärden. Lundbergs är en trygg och långsiktig ägare som troligtvis kommer öka ägandet i alla led.

3. Bolaget skall uppvisa ett bra track record.

Skog har historiskt varit en trygg placering. Enligt Marcus Hernhag har SCA sänkt utdelningen två gånger sedan 1950. SCA kommer varken överraska på upp eller nedsidan. I talande stund har SCA B genererat 0,07% i avkastning under det gångna året vilket måste betecknas som god motståndskraft. Under den gånga 5 års perioden har aktien genererat 66,65 % kursutveckling exklusive utdelning.

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.

Ägandet av 2,6 miljoner hektar är en vallgrav som heter duga.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.

Det debatteras ofta om skogsbruket i Sverige är hållbart. Oavsett framtida politiska utfall och beslut kommer skogen vara en viktig resurs. Speciellt när andra icke miljöhållbara material som plast måste minska i användning.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.

Skog är en förnybar råvara. Miljömål, Parisavtal m.m. gör att detta gynnar SCA och dess affärsmodell

Bolagsrisker:

  • Om kriget i Ukraina förvärras och Ryssland agerar aggressivt mot andra länder kan skogsinnehavet i Estland, Lettland och Litauen hotas. 
  • Skogen har flera problem kopplade till klimatförändringar som parasiter (Barkborre) och bränder till följd av utebliven nederbörd.
  • Politiska beslut från EU kan försvåra svenskt skogsbruk och i förlängningen minska skogens avkastning Se inslag från SVT nyheter kring detta här.
Vad tycker ni om SCA?

Inget jag skriver på bloggen skall tolkas som en köp eller sälj rekommendation. Gör din egen analys.

2022-11-01

Aktieköp Oktober + livet + portföljvärde

Några har kanske märkt att jag inte bloggat sedan augusti. Anledningen till bloggtorkan är att livet hållit mig sysselsatt på flera olika plan vilket alltid är positivt. Tyvärr har bloggande varit det som fått stå tillbaka. Livet går nu in i en lugnare period och jag ser fram emot att läsa och blogga mer själv.

I oktober investerades 2 500 kronor samt utdelning från SBB och Castellum. Inköpen fördelades enligt nedan :

Lundbergföretagen B -1 st aktie.

Latour - 3 st aktier.

Investor B - 3 st aktier.

Castellum - 4st aktier.

Swedbank Robur Access Europa A - 200 kronor.

Swedbank Robur Access Global A - 200 kronor.

PLUS Allabolag Sverige Index  - 200 kronor.

Swedbank Robur Access Asien A - 75 kronor.

På sikt är min tro på börsen fortsatt stark. Förhoppningsvis rinner inte lönen mellan fingrarna på mig framöver så månadssparandet kan öka. Värdet på aktieportföljen är idag är 301 948 kronor och kommer inte öka i omfattning så att mitt mål om 500 000 kronor innan 2023 uppnås, vilket går att läsa mer om här. Målen kommer inte uppfylldas av uppenbara skäl (krig, räntor och inflation). 

Annars konstaterar jag bara att den nya regeringen planerar införa en 300 000 kronors gräns innan skattskyldighet inträffar på ISK vilket är toppen. Men viktigast av allt, jag känner harmoni och är mycket nöjd med livet just nu, Jag hoppas ni känner detsamma.

Trevlig vecka på er!

2022-08-13

Ödesvalet 2022!!!

Den 11:e september är det dags för ett nytt val till Sveriges Riksdag.

Såklart finns inget parti som värderingsmässigt stämmer överrens med alla mina åsikter.

Te.x. tycker jag inte om utökad övervakning, NATO, visitationszoner eller fastighetsskatt. Att hitta ett parti som tycker allt detta är minst sagt svårlöst.

Blocket som får majoritet kommer få en avgörande roll om kriminaliteten, energiförsörjningen, skatterna m.m. kommer förvärras eller inte.

Om man skall rösta med plånboken och utifrån ett ISK perspektiv är det inte Magdalena Andersson man skall rösta på. Dem vill höja skatten för småsparare medan Moderaterna vill sänka ISK skatten som vänsterblocket höjde.

Med detta sagt tror jag inte att vänsterflanken med Magdalena i spetsen kommer göra Sverige till ett bättre land om hon får ytterligare 4 år till sitt förfogande.

Avslutningsvis vill jag uppmana alla vid valurnan i september att fundera om ni tycker styret och utvecklingen det senaste 8 åren varit positivt. Nyttja din demokratiska rättighet och rösta för ett bättra Sverige!!!

För den som vill går SVTS Valkompass att göra här.

2022-07-30

Jordens resurser är slut!

Detta inlägget börjar bli lite av en sorgligt rutin. 2022-07-28 inföll Earth Overshoot Day. 

Earth Overshoot Day innebär att mänskligheten nu förbrukat alla resurser för år 2022. All förbrukning som sker efter 2022-07-28 är konsumtion jorden inte kan regenerera inom ett år. Förra året inföll Earth Overshoot day 2022-07-29.

Bilden nedan illustrerar den tydliga trenden att dagen infaller allt tidigare varje år. Det går säkert att debattera hur datumet beräknas, men poängen är att oavsett beräkningsmetod är problematiken ett faktum.

Ur ett investeringsperspektiv är takten mänskligheten förbrukar resurser problematisk. Om klimatförändringarna blir allt för extrema kommer grundfundament för mänskligt liv snabbt utraderas. 

Jag tycker att Greta Tunberg uttryckte problematiken med klimatkrisen och tillväxten bra när hon bland annat sa ''Fairytale of eternal economic growth'' i FN 2019. Se klippet nedan.

För den som vill läsa mer om Earth Overshoot Day kan göra det här.

2022-07-16

Aktieanalys Avanza

Då Avanza varit i framkant gällande sparande har dess aktie intresserat mig länge. Historiskt har aktien varit högt värderad. Aktien har sedan årsskiften fallit med 50,18%.

Nedan är en kort analys av Avanza utifrån mina investeringsregler:

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.
Affärsmodellen är att erbjuda sparande i aktier, fonder, sparkont, bolån samt diverse pensionserbjudanden. Banken tjänar alltså pengar på courtage och diverse kickback / avgifter vid förmedling av finansiella tjänster.

2.Bolaget skall ha starka en ägare vars innehav är minst 10% av alla aktier.
Investmentbolaget Creades äger 10,1% av aktierna i Avanza. Sven Hagströmer äger också 10,1% av aktierna i Avanza. Sven Hagströmer äger i sin tur 60,9% av Creades. Bolaget har alltså starka ägare.

3.Bolaget skall uppvisa ett bra track record.
Avanza har utvecklats 135,55% de senaste 5 åren. Track recordet är i det kortaste laget.

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.
Varumärket och affärsmodellen att erbjuda finansiella produkter till ett schysst pris är bolagets vallgrav.
Varumärket är ingen stark vallgrav och kan sättas ur spel av andra aktörer te.x. Nordnet eller någon storbank. Det samma gäller prismodellen.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.
Bolaget är inte verksam inom en ohållbar bransch.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.
Avanza har gynnats av att småsparare hittat till börsen. Den låga beskattningen på ISK uppmuntrade även många att börja spara på börsen. Att småsparare uppskattat ISK illustrerades genom den folkliga ilskan när sossarna ville försämra sparformen. 

Då räntan höjts kommer även skatten på ISK höjas, hur detta påverkar sparviljan återstår att se. På längre sikt kommer troligtvis småsparare fortsätta odla sitt aktieintresse, men kanske i form av lägre sparkvot än tidigare.

Hur tänker ni?

2022-07-10

Min aktieportfölj är stabil.

Under veckan fick portföljen utdelning från SBB och Castellum.

Utdelningarna investerades  i PLUS Allabolag Sverige Index. Portföljen består av 67,2 % fonder och 32,7 % aktier.  Av den totala portföljen är PLUS Allabolag Sverige Index 0,97 % av helheten.

För den nyfikne redovisas portföljen inklusive buffert nedan. De tre största innehaven i portföljen är Swedbank Robur Access Global på 45,19%, Swedbank Robur Access Asien på 15,62 % och Investor med 9,99%. Dessa tre innehav är stabila pjäser enligt mig.

På fjärde plats kommer bufferten. När buffertsparandet minskar är planen att diversifiera portföljen med fler fonder. För den som vill stärka sin egen portfölj rekommenderar jag att bli kund hos SARV. Om du blir kund hos SAVR får du 100 kronor i fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Klicka här för att ta del av erbjudandet.

2022-07-06

Swingtrading i Hufvudstaden gör comeback!

I tider då insättningar på mitt ISK är obefintliga gäller det att vara kreativ. Därför har jag återigen börjat med swingtrading i Hufvudstaden.

Swingtrading i Hufudstaden är utifrån min situation och uppfattning riskfri. Detta då jag kan tänka mig att äga bolaget på lång sikt (pensionen?). Uppkommer det en prissättning där jag inte vill återköpa investeras pengarna istället i fonder. Oavsett utfall är jag nöjd.

Vid swingtrading  lägger jag en order som är en bit över lägsta eller högsta kursen för dagen. Ofta underskattas hur stora kursrörelserna är under en dag. Tillvägagångssättet gör man slipper bevaka börsutvecklingen mer än någon gång per dag. Man får inte ha bråttom att stänga sin position vid swingtrading. Ofta dyker ett tillfälle upp dagen efter eller i närtid om lagd order inte går igenom samma dag. 

Om man inte har en positiv uppfattningen kring Hufvudstaden är swingtrading ingen god idé. Swingtrading är möjlig för mig då jag gillar och tror på bolaget. Detta är inget köpråd, gör er egna analys. 

Önskar er en solig sommar!