2022-11-04

Aktieanalys SCA

Jag äger SCA indirekt via Lundbergs och Industrivärden. Att äga aktien direkt hade ökat exponeringen och gjort portföljen stabilare. Portföljen inkluderar redan skogsbolaget Holmen. SCA och  Holmen har genom skogsinnehaven en oligopolställning.

Nedan följer en kort analys av SCA utifrån mina investeringsregler.

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.

SCA äger och förvaltar 2,6 miljoner hektar skog i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Med detta som utgångspunkt kontrollerar dem hela värdekedjan. Bolaget äger sågverk, pappersbruk och massafabriker vilket förädlar råvaran. Utöver detta arrenderar SCA ut mark åt vindkraftsägare men producerar även förnybar energi genom restprodukter från skog (te.x. pellets).

2.Bolaget skall ha starka en ägare, vars innehav är minst 10% av alla aktier.

Industrivärden äger 10,3% av kapitalet och 29,3% av rösterna i SCA. Lundbergs  kontrollerar i sin tur 25% av Industrivärden. Lundbergs är en trygg och långsiktig ägare som troligtvis kommer öka ägandet i alla led.

3. Bolaget skall uppvisa ett bra track record.

Skog har historiskt varit en trygg placering. Enligt Marcus Hernhag har SCA sänkt utdelningen två gånger sedan 1950. SCA kommer varken överraska på upp eller nedsidan. I talande stund har SCA B genererat 0,07% i avkastning under det gångna året vilket måste betecknas som god motståndskraft. Under den gånga 5 års perioden har aktien genererat 66,65 % kursutveckling exklusive utdelning.

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.

Ägandet av 2,6 miljoner hektar är en vallgrav som heter duga.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.

Det debatteras ofta om skogsbruket i Sverige är hållbart. Oavsett framtida politiska utfall och beslut kommer skogen vara en viktig resurs. Speciellt när andra icke miljöhållbara material som plast måste minska i användning.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.

Skog är en förnybar råvara. Miljömål, Parisavtal m.m. gör att detta gynnar SCA och dess affärsmodell

Bolagsrisker:

  • Om kriget i Ukraina förvärras och Ryssland agerar aggressivt mot andra länder kan skogsinnehavet i Estland, Lettland och Litauen hotas. 
  • Skogen har flera problem kopplade till klimatförändringar som parasiter (Barkborre) och bränder till följd av utebliven nederbörd.
  • Politiska beslut från EU kan försvåra svenskt skogsbruk och i förlängningen minska skogens avkastning Se inslag från SVT nyheter kring detta här.
Vad tycker ni om SCA?

Inget jag skriver på bloggen skall tolkas som en köp eller sälj rekommendation. Gör din egen analys.

2 kommentarer:

  1. SCA är en del av min pensionsfond och jag kan tänka mig att utöka mitt innehav. Utgör ca 0,25% av mina individuella innehav.

    SvaraRadera
  2. Det blir nog ett köp från min sida vid nästa insättning :)

    SvaraRadera