2021-01-30

Förhålla sig till Contrarian

Varje gång du säljer en aktie finns det någon som köper den. Varje gång du köper en aktie finns det någon som säljer den. Vid alla transaktioner finns det någon som inte håller med om din aktieanalys. Detta tycker jag är en kittlande tanke. Vet motparten något jag inte känner till? Vilken kunskap eller information grundar motparten sin aktieaffär på?

Slutsatsen jag drar är att investerare ska lyssna på alla åsikter, särskilt de som inte stämmer överens med sin egna ståndpunkt. Det kan ta emot i början att lyssna på den som är av motsatt åsikt, men oftast ligger det något i det den andra påstår.
Jag fascineras ibland av hur säkra människor kan vara på att deras uppfattning är den enda korrekta. Bara dem som inte förstår tror att dem kan allt. Avsaknad av information eller att inte reflektera över den är riskfyllt.
Samtidigt som man försöker samla in så mycket information som möjligt är inga ståndpunkter felfria, alla har brister. Men om ens aktieanalys inte tål kritik eller motsägelse från andra är det troligtvis inget bra affär. Verkligheten är sällan svart eller vit och är ofta ett mellanting.
Något att vara observant på är att saker vi äger (exempelvis aktier) värderar vi högre bara för att det är vi som äger dem. Hade någon annan ägt aktien hade vi inte värderat den lika högt. En bra tumregel tycker jag är att om kognitiv dissonans uppstår, då bör man utvärdera sina ställningstagande.

2021-01-26

Mental träning och aktieaffärer

För att göra goda aktieaffärer behöver man öva på tre delar. Två av dessa är affärsanalys och siffror. Den tredje delen som det sällan talas om är den mentala träningen. Alla människor är unika och mental träning innebär nödvändigtvis inte samma för alla personer.

Genom mental träning ökar självinsikt och hur man fungerar under press. Att handla med aktier är kanske busenkelt när det går bra. Mental träning är kanske därför mest värdefull när kontot lyser rött. Saknas självkännedom blir det svår att följa sina uppsatta investeringsregler eller mål. Många småsparare hade säkert gjort bättre aktieaffärer under coronakraschen om dem förberett sig mentalt och inte fallit för det panikartade mediabruset. Att se saker rationellt och behålla lugn är så enkelt men samtidigt väldigt svårt.

Många är proffs på en av dessa tre delar. Jag tror att det räcker att vara tillräckligt bra på alla tre för att lyckas med sina investeringar. Man måste alltså inte vara proffs på alla tre. Däremot blir det kämpigt om man är specialist på endast siffror och inte kan något om affärsanalyser eller mental träning. Tyvärr tycker jag att utbildningssystemet missar den mentala träningen. Mental träning gör en inte bara bättre inom aktier och affärer. Min uppfattning är att mental träning skapar bättre människor och är en framgångsfaktor i livet.

2021-01-21

Investeringar mer lönsamt än heltidsarbete

På årets första 21 dagar har jag tjänar mer pengar på mina investeringar än mitt faktiska heltidsarbete. TINA känns därför mer aktuellt än någonsin. För den ovetande betyder TINA there is no alternative. Regeringar har under 2020 kört sedelpressarna för fullt i hopp att stimulera ekonomin. Min uppfattning är att detta har drivit på aktiekurserna. Över 20% av all existerande USD skapades under 2020 vilket är förbluffande. I min värld borde detta innebära hög inflation. Eftersom det finns få investeringsalternativ som ger någon form av avkastning drivs kapitalet in på börsen.

Hur regeringar kan besluta att öka penningmängden över en natt belyser valutans fiktiva värde tydligt. Pengar har bara ett värde för att vi som kollektiv tror på det, det är en social konstruktion (åtminstone efter guldmyntfoten upphörde). Pengar som inte investeras tappar värde över tid medan tillgångar som fastigheter, aktier och skog historiskt istället ökat. Detta tycker jag visar varför det är så viktigt att investera på börsen. Aktier är det tillgångsslag som över tid utklassat alla andra.

2021-01-20

Tokdyra premievärderingar

Som långsiktig aktieägare vill jag se att de aktier jag köper värderas till substansrabatt. 

Utifrån detta perspektivet blir det problematiskt när många investment och fastighetsbolag handlas till rejäla premievärderingar. Detta gör att jag tyvärr måste avvakta med köp av bolag jag vill äga mer av.
Exempelvis handlas Latour till premievärderingen 36,36% när detta inlägg skrivs.
Visst handlas exempelvis Investor till rabatt. Men eftersom rabatten funnits under en längre tid vill jag inte bli överexponerad mot dem i portföljen efterhand jag fyllt på.

Ett fastighetsbolag som jag tror på och handlas till rabatt är Hufvudstaden. Jag har passat på att köpa in mig flertalet gånger under det föregående året. Kåkar på Sveriges bästa adresser kommer alltid att vara efterfrågade speciellt med den fortsatta urbaniseringen.
Visst är Hufvudstaden exponerade mot mycket retail. Men om det är några adresser i Sverige där lyxvarumärken eller flashiga restauranger vill etablera sig är det i Hufvudstadens lokaler. Skulle butikslokalerna någon gång i framtiden stå tomma finns andra användningsområde som coworking, bostäder eller mer kontor. Jag tror inte att kontoren kommer att dö ut. Kontor är sociala ytor som håller ihop arbetsgrupper och skapar förtroende mellan företag. Något annat jag gillar med Hufvudstaden är deras höga soliditet, cash is KING.

2021-01-17

ESG och passiva Indexflöde

Ett av mina innehav är NIBE.

Förutom miljövänliga energilösningar som värmepumpar finns det en annan bra sak med dem. Nibe räknas in bland aktierna inom ramen för ESG (Environmental Social and Governance). Efterhand som världen ställer om till mer hållbara lösningar blir aktier som platsar inom ESG mycket intressanta för investerare. 

Olika index börjar placerar utifrån ESG och driver in allt mer flöde till dessa typer av aktier. Många fonder följer ett speciellt index med brasklapp att dess avkastning inte kommer vara identisk med sitt jämförelseindex. Att en indexfonds avkastning inte kommer matcha jämförelseindex beror främst på detta, ESG. Detta är fallet med ett av mina fondinnehav SEB Hållbar Sverige Indexnära. Om detta sedan är rätt väg att gå råder det debatt kring, poängen med en indexfond är trots allt att replikera marknaden. Problemet med indexflöde skulle kunna vara att det just är passivt. Bolag som ingår i ett index får kapital oavsett och kan skapa bubblor. När detta inläggs skrivs har Nibe P/E 59,85. Kanske är utökade marknadsandelar inom energi inräknade i denna höga värdering, eller inte.

Med detta sagt har vissa AP fonder fortfarande innehav inom olja. Argument för detta är att genom ägande påverka bolagen i en mer hållbar riktning genom styrelsearbete. Spontant vet jag inte om detta är en en lyckad lösning. Risken med att investera inom olja är att efterhand hållbara lösningar etableras läggs oljefält ner och investerare förlorar pengar permanent.

Länk till Nibe hos Avanza (affiliatelänk).

2021-01-13

Investeringsregler

Investeringsregler

Kommer i detta inlägget pränta ner generella investeringsregler jag tycker är bra när det gäller enskilda aktier. Investeringsreglerna använder jag främst till att urskilja bra bolag. Efter detta blir det aktuellt att kolla på nyckeltal. Listan skulle kunna vara hur lång som helst men reglerna nedan skapar en bra grund enligt mig.

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.
Hur bolaget tjänar sina pengar skall vara kristallklart. Finns frågetecken kring hur intäkterna uppkommer är en investering inte aktuell.

2.Bolaget skall ha starka en ägare vars innehav är minst 10% av alla aktier.
En stark ägare har ''skin in the game''. En ägare med stort inflytande kan påverka bolaget i önskvärd riktning. Exempel skulle kunna vara Castellum eller investmentbolaget Lundbergs.

3.Bolaget skall uppvisa ett bra track record.
Historien skvallrar om hur framtiden kommer att se ut. Det som historiskt varit bra kommer sannolikt vara det i framtiden också. Och vice versa. Bolag med bevisad affärsmodell och bra track record är exempelvis Latour.

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.
Tekniken, patenten eller tillgångarna skall medföra tydliga vallgravar som gör att andra bolag har svårt att konkurrera eller slå sig in på marknaden. Helst hade jag sett att bolagen haft monopol. Mycronic är ett sådan exempel med sina laserritare. Dem är i princip  king of the hill inom denna nisch som vårt moderna samhälle inte hade klarat sig utan.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.
Bolag vars verksamhet har stora negativa effekter löper större risk att bli förbjudna eller hårt reglerade. Förbjuds eller regleras bolag riskerar tillgången att bli ''stranded assets'', inte kul. Exempel på branscher är tobak, palmolja, alkohol eller fossila bränsle. Jag gillar alltså inte bolag som Swedish match, Cloetta eller Kopparbergs.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.
Affärsidéer som gynnas av underliggande trender har strukturella fördelar. Bolag som gynnas av nutida trender är exempelvis NIBE som arbetar med hållbar energi.

Inget jag skriver på bloggen skall tolkas som en köp eller sälj rekommendation. Gör er egen analys.


2021-01-11

Första inlägget

Började investera på börsen i mars år 2016. Efter ett turbulent 2020 väljer jag att starta denna blogg när börsen står på all time high 2021. 

Bloggens syfte är tänkt som ett verktyg för att reflektera över mina innehav och strategier. Efterhand att inläggen blir fler kan jag kolla tillbaka och se hur mina tankegångar gått historiskt.

Jag värdesätter input från andra investerar, gärna från dem som inte tycker likadant. Som investerare är jag försiktig, långsiktig och ibland konservativ. 

Inget jag skriver på bloggen skall tolkas som en köp eller sälj rekommendation. Gör er egen analys.