2021-01-17

ESG och passiva Indexflöde

Ett av mina innehav är NIBE.

Förutom miljövänliga energilösningar som värmepumpar finns det en annan bra sak med dem. Nibe räknas in bland aktierna inom ramen för ESG (Environmental Social and Governance). Efterhand som världen ställer om till mer hållbara lösningar blir aktier som platsar inom ESG mycket intressanta för investerare. 

Olika index börjar placerar utifrån ESG och driver in allt mer flöde till dessa typer av aktier. Många fonder följer ett speciellt index med brasklapp att dess avkastning inte kommer vara identisk med sitt jämförelseindex. Att en indexfonds avkastning inte kommer matcha jämförelseindex beror främst på detta, ESG. Detta är fallet med ett av mina fondinnehav SEB Hållbar Sverige Indexnära. Om detta sedan är rätt väg att gå råder det debatt kring, poängen med en indexfond är trots allt att replikera marknaden. Problemet med indexflöde skulle kunna vara att det just är passivt. Bolag som ingår i ett index får kapital oavsett och kan skapa bubblor. När detta inläggs skrivs har Nibe P/E 59,85. Kanske är utökade marknadsandelar inom energi inräknade i denna höga värdering, eller inte.

Med detta sagt har vissa AP fonder fortfarande innehav inom olja. Argument för detta är att genom ägande påverka bolagen i en mer hållbar riktning genom styrelsearbete. Spontant vet jag inte om detta är en en lyckad lösning. Risken med att investera inom olja är att efterhand hållbara lösningar etableras läggs oljefält ner och investerare förlorar pengar permanent.

Länk till Nibe hos Avanza (affiliatelänk).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar