2021-01-20

Tokdyra premievärderingar

Som långsiktig aktieägare vill jag se att de aktier jag köper värderas till substansrabatt. 

Utifrån detta perspektivet blir det problematiskt när många investment och fastighetsbolag handlas till rejäla premievärderingar. Detta gör att jag tyvärr måste avvakta med köp av bolag jag vill äga mer av.
Exempelvis handlas Latour till premievärderingen 36,36% när detta inlägg skrivs.
Visst handlas exempelvis Investor till rabatt. Men eftersom rabatten funnits under en längre tid vill jag inte bli överexponerad mot dem i portföljen efterhand jag fyllt på.

Ett fastighetsbolag som jag tror på och handlas till rabatt är Hufvudstaden. Jag har passat på att köpa in mig flertalet gånger under det föregående året. Kåkar på Sveriges bästa adresser kommer alltid att vara efterfrågade speciellt med den fortsatta urbaniseringen.
Visst är Hufvudstaden exponerade mot mycket retail. Men om det är några adresser i Sverige där lyxvarumärken eller flashiga restauranger vill etablera sig är det i Hufvudstadens lokaler. Skulle butikslokalerna någon gång i framtiden stå tomma finns andra användningsområde som coworking, bostäder eller mer kontor. Jag tror inte att kontoren kommer att dö ut. Kontor är sociala ytor som håller ihop arbetsgrupper och skapar förtroende mellan företag. Något annat jag gillar med Hufvudstaden är deras höga soliditet, cash is KING.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar