2021-01-30

Förhålla sig till Contrarian

Varje gång du säljer en aktie finns det någon som köper den. Varje gång du köper en aktie finns det någon som säljer den. Vid alla transaktioner finns det någon som inte håller med om din aktieanalys. Detta tycker jag är en kittlande tanke. Vet motparten något jag inte känner till? Vilken kunskap eller information grundar motparten sin aktieaffär på?

Slutsatsen jag drar är att investerare ska lyssna på alla åsikter, särskilt de som inte stämmer överens med sin egna ståndpunkt. Det kan ta emot i början att lyssna på den som är av motsatt åsikt, men oftast ligger det något i det den andra påstår.
Jag fascineras ibland av hur säkra människor kan vara på att deras uppfattning är den enda korrekta. Bara dem som inte förstår tror att dem kan allt. Avsaknad av information eller att inte reflektera över den är riskfyllt.
Samtidigt som man försöker samla in så mycket information som möjligt är inga ståndpunkter felfria, alla har brister. Men om ens aktieanalys inte tål kritik eller motsägelse från andra är det troligtvis inget bra affär. Verkligheten är sällan svart eller vit och är ofta ett mellanting.
Något att vara observant på är att saker vi äger (exempelvis aktier) värderar vi högre bara för att det är vi som äger dem. Hade någon annan ägt aktien hade vi inte värderat den lika högt. En bra tumregel tycker jag är att om kognitiv dissonans uppstår, då bör man utvärdera sina ställningstagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar