2022-02-10

Aktieanalys - Solid Försäkring

Försäkringsbolag är ett ovanligt fenomen på den svenska börsen. Nyligen börsnoterades Solid Försäkring, mig veterligen det enda försäkringsbolaget på Stockholms börsen.

Solid försäkring var tidigare en del av Resurs bank men avknoppades och är nu en helt separat verksamhet. Solid Försäkringar erbjuder försäkringar inom hemelektronik, cyklar, ID-stöld, vägassistans m.m. Målgruppen för deras försäkringar är privatpersoner.

Detta är ett bolag som intresserar mig men som jag inte vågat köpa. Nedan följer en snabb analys av bolaget utifrån mina investeringsreglar.

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.
Företaget tecknar försäkringar med privatpersoner. Dessa privatpersoner betalar en avgift varje månad till Solid försäkringar. Om en incident sker betalar eventuellt försäkringsbolaget ut en summa. Personligen gillar jag inte segmentet deras försäkringar är verksam inom, dvs retail.

2.Bolaget skall ha starka en ägare vars innehav är minst 10% av alla aktier.
Bolaget har starka ägare. Waldakt Ab äger 28,9% av rösterna. Waldakt Ab ägde även bland annat Netonnet fram till nyligen.

3.Bolaget skall uppvisa ett bra track record.
Bolaget var tidigare en del av Resursbank. Pågrund av detta har bolaget inget långt track record. Bolaget noterades i december 2021.

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.
Vallgravar finns då det är en kapitalintensiv och byråkratisk bransch vilket kräver resurser. Med detta sagt finns andra finansiella aktörer som skulle kunna etablera sig på marknaden om de önskar.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.
Branschen har en hållbar affärsmodell. Möjligtvis är sakerna som försäkras te.x. elektronik ohållbar.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.
Det sägs ofta att sveriges befolkning har fler försäkringar än nödvändigt. Jag har ingen uppfattning om detta stämmer och om detta isåfall ökar eller minskar.

Sammanfattningsvis gillar jag tanken med att äga försäkringsbolag. Trots detta håller jag mig neutral till aktien. Om bolaget hade sysslat med te.x. hem eller pensionsförsäkring hade intresset varit större och kanske ett köp skett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar