2021-02-23

Ska börja röka när jag är 80 år

Så fort aktier kommer på tal påpekar någon att detta är mycket riskfyllt. Samma personer brukar påpekar att det inte går att tjäna pengar på aktier om man inte jobbar på bank. 

En bra följdfråga att ställa dessa individer är om dem tror på premiepensionen. Svaret brukar bli ja. Pedagogisk kan man då förklara att premiepensionen är ett resultat av vinsterna i aktiehandel. Premiepensionen förbiser många är en del av aktiemarknaden, speciellt aktiekritiker.

Vidare ställs frågan om det är lika riskfyllt att börja röka för unga personer som äldre? Unga personer har hela livet på sig att utveckla rökrelaterade sjukdomar medan äldre inte hinner det. Risken med rökning varierar alltså beroende på ålder. Poängen är att risk är ett onyanserat begrepp för många. Exemplet med rökning belyser risk på ett sätt dem kan relatera till. Går poängen fram förklara man att risken med aktiehandel varierar beroende på ålder, kunskap, tidshorisont och mål.

Självklart har jag självinsikt att mitt intresse och kunskap inom ekonomi överträffar 99% av personerna i min närhet. Många orkar inte lära sig grunderna och vill att andra ska sköta det åt dem. Ofta är det dessa personer som förbluffat undrar hur människor har råd med fina bilar eller stora hus. Kunskapsluckan är den stora tröskeln för många, en lucka som med enkelhet kan fyllas genom internet. Okunskap och ovilja till risk är orsaken att många endast köper en aktie eller avstår helt.

Hur brukar ni bemöta dessa personer?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar