2024-01-01

Aktieanalys Vitec.

1.Bolaget skall ha en affärsmodellen som jag förstår.
Vitec erbjuder programvara för olika branscher te.x fastighetssektorn och energibranschen. Affärsmodellen är att tillhandahålla specialiserade programvaror för kundernas behov. Intäkterna är repetitiva då affärsmodellen är SAAS.

2.Bolaget skall ha starka en ägare vars innehav är minst 10% av alla aktier.
Captial Group äger 7,4% av kapitalet och 4,5% av rösterna. För mig är detta lite i underkant. Hade gärna sett minst över 10%.

3.Bolaget skall uppvisa ett bra track record.
Kursen har ökat 654% de senaste 5 åren. Höjt utdelningen i 21 år sedan 2003. Bolaget ger kvartalsutdelningar. 

4.Bolaget skall ha tydliga vallgravar.
Då bolaget tillhandahåller och äger program till vitt spridda branscher får detta ses som goda vallgravar. Tröskeln för att byta programvara är stort och ofta förknippade med stora kostnader. Men då kunden väl byter system kan det vara svårt att vinna tillbaka kunden.

Då bolaget erbjuder och förvärvar andra programvarubolag ger Vitec riskspridning. Detta till skillnad från te.x. Fortnox som huvudsakligen arbetar inom sin nisch med färre program.

5.Bolag skall inte vara verksam inom en ohållbar eller en hälsoskadligt bransch.
Vitec är inte verksam inom en skadlig bransch.

6.Bolagets affärsidé skall gynnas av underliggande trender.
Vitec arbetar med digitalisering har dem stor medvind. Men kanske kommer vindarna snart att vända då befattningshavare förstår värdet av fysiska dokument. Detta te.x. vid strömavbrott, krig m.m. då det digitala ej fungerar.

Sammanfattning : Uppfyller nästan alla investeringsregler förutom starka ägare. Kursen är dyr med bl.a ett P/E på 66,91. Vi får se om jag doppar tån med ett köp.

Inget jag skriver på bloggen skall tolkas som en köp eller sälj rekommendation. Gör er egen analys. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar