2022-03-20

Höjda boräntor

Vid årsskiftet var Covid nästan ett minne blott och framtiden såg ljus ut. Jag satte då ett ekonomiskt portföljmål på 500 000 kronor.

Sedan inträffade kriget i Ukraina och en geopolitisk katastrof var ett faktum. Målet om 500 000 kronor är fortfarande möjligt. Men då bolåneräntorna med säkerhet kommer höjas har spelplanen förändrats. Bortsett från bolåneräntor har även priset på varor höjts märkbart. 

Höjda kostnader för bolåneräntor och varor kommer inte orsaka några ekonomiska problem för min ekonomi. Av den generella prisökningen i samhället kan jag bara påverka kostnaderna för bolånet.

Målet med mitt sparande är högsta möjliga personliga frihet. Om bolåneräntan höjs minskar min frihet då kostnaden för bolånet ökar. Därför har jag kommit fram till en kompromiss. Kompromissen innebär att jag skall göra en extra amortering på bolånet till hösten. Hur stor amorteringen blir och hur det påverkar mitt månadssparande får vi se.

Trevlig söndag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar