2022-01-04

Inköp December

Portföljen har sedan sist gått bra och det finns inte mycket att klaga på :)
Inköpen för december månad var snarlik dem som gjordes i november.

I december köptes:
  •  4 st Hufvudstaden A. Aktien värderades senare upp vilket gjorde att jag senare sålde hela min position. Kort därefter värderades aktien ned vilket resulterade i att jag köpte tillbaka aktierna och gjorde en liten mellanskillnad i vinst. Läs gärna hur jag resonerar kring den kortsiktiga handeln i Huvfudstaden här. Kortsiktig handel av denna typ är egentligen inget jag rekommenderar.
  • SBB 7 st. Imorgon 2022-01-05 kommer även utdelningen på 0,25 kr aktie. Det kommer låta fint med kasching ljudet!! Kasching ljudet kan dock bli jobbig att förklara om det sker i det offentligt rummet te.x. på jobbet.. Det är härligt med i-landsproblem...
  • Swedbank Robur Access Europa A 1 000 kronor. En fond som är allt för liten del av portföljen. Målet är positionen sakta men säkert skall bli större, målvikten ligger på 5 %.
För övrigt har jag kikat närmre på fonden PLUS Allabolag Sverige Index. Om jag köper en fond med index exponering mot Sverige kommer det troligtvis bli denna fonden. Den inkluderar alla bolag och är billigast.

Önskar er en god fortsättning :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar