2022-02-27

Köpt för 7 358 kronor.

Månadens insättning landade på 7 358 kronor. Under månaden har även swingtrading skett i Huvfudstaden, detta resulterade i en mindre likvid som investerades i 1st SBB aktie. För insättningen köptes värdepapperna nedan:

Lundbergföretagen B - Köpte 2 aktier. En mycket trygg placering enligt mig. I beskrivningen av bolaget på Avanza står det att  ''målsättningen är att över tid skapa avkastning som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.''. Jag ligger inte sömnlös genom att äga denna aktie.

Hufvudstaden A - Köpte 14 aktier till kursen av 123,8 kronor. GAV är nu 128, 67 kronor. Detta aktie är jag är villig att behålla långsiktigt (som alla andra innehav). Uppstår swingtrading tillfälle kommer jag troligtvis agera. 

Castellum - Köpte 4 aktier. Bolaget har alltid höjt utdelningen sedan sin börsnotering. Jag är trygg med denna placering.

Latour - Köpte 5 aktier. Då Latour inte värderas till rabatt har inga köp skett sedan 2021-04-23. Detta har resulterat i att aktien blivit en mindre del av portföljen än önskat. Därför skedde ett mindre köp idag trots premievärderingen. Aktien har tappat 29,16% i år, på sikt blir detta köp nog bra. GAV är 148,11 kronor.

Swedbank Robur Access Europa A - Köpte för 1 299,98 kronor. Ambitionen är exponeringen mot fonden skall öka till 5% av aktieportföljen.

PLUS Allabolag Sverige Index - Köpte för 1 329 kronor. Ett nytt innehav i portföljen. Fonden ger exponering mot alla aktier på stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Indexet som följs är OMXSGI.

Bortsett från månadens inköps märks det att rapportsäsongen är i full gång. Listan med förväntad utdelning börjar bli lång. Total förväntad utdelning beräknas till 1 895 kronor.

Önskar er en trevlig söndag :)

2 kommentarer: