2022-01-22

Kämpa eller DÖ

Livet vi människor lever är mycket komplext. 

Människor föds med olika egenskaper och möjligheter. De tydligaste skillnaderna är födelseland, kön, samhällsklass och funktionsvariation. Men skillnaderna finns även i dem mindre detaljerna som psykisk hälsa, destruktiva relationer, mänskligt samspel och inte minst slump!

Oavsett startläge gäller det att ha rätt mindset. Utan detta är det svårt att utvecklas inom det område man önskar. Kanske kommer man aldrig uppnå ett utpekat mål även med rätt mindset. Alternativet, att sträva mot mål med fel mindset är som att vattna i öknen. Det känns kanske bra att stå där och vattna, men man kommer ingen stans. Med rätt mindset kommer man åtminstone en bit på vägen.

I någon mening är rätt mindset livsviktigt. Med rätt mindset kämpar man för att uppnå sina mål, med andra låter man dem dö!

Mindset är samtidigt något man bestämmer sig för. Mindset är inget som kommer av sig själv utan är ett aktivt val. Ett val som förnyas varje dag. Personligen anser jag rätt mindset vara avgörande för att uppnå mina ekonomiska och sociala mål inför 2022. Läs om målen här.

Klippet nedan berör ämnet på ett pedagogiskt sätt.

Trevlig helg :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar